Krakowska Karta zacznie funkcjonować od 1 sierpnia.

0
834

7 lutego odbyła się 94. Rada Miasta Krakowa. Radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu uchwały ustanawiającej Kartę Krakowską. Wprowadzenie tej karty będzie rewolucją w życiu miasta. Karta Krakowska da mieszkańcom, którzy są zameldowani w Krakowie szereg zniżek, m.in. 20% ulgę komunikacyjną na przejazdy tramwajami i autobusami oraz zniżki przy zakupie biletów do miejskich instytucji kultury.

Karta Krakowska to podziękowanie dla osób mieszkających w tym mieście oraz dla tych, którzy rozliczają się w krakowskich urzędach skarbowych.

Karta zacznie obowiązywać od 1 sierpnia tego roku, wnioski o nią będzie można składać od 1 lipca – informuje Elżbieta Kantor, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki UMK, zdradzając, że zainteresowanie otrzymaniem karty już teraz jest ogromne.

Karta Krakowska będzie realizowana w siedmiu obszarach:

  • komunikacja miejska
  • kultura
  • sport i rekreacja
  • wychowanie i oświata
  • zdrowie
  • gastronomia i sklepy
  • usługi

Przykładowo aktualnie za miesięczny bilet na wszystkie linie płacimy 89 zł, z kartą ta opłata wyniosłaby tylko 71 zł. Karta Krakowska umożliwi też tańsze bilety do miejskich muzeów czy do galerii.

Aby otrzymać Kartę, wystarczy być zameldowanym na pobyt stały w Krakowie lub rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym jako mieszkaniec Krakowa, przy czym nie będzie wymagane osiąganie jakiegokolwiek dochodu. Karta wydawana będzie na okres jednego roku, osoby zameldowane na pobyt stały w Krakowie nie będą musiały składać wniosku o przedłużenie jej ważności. W takim przypadku ważność Kart tych osób przedłużana będzie automatycznie.

PRZECZYTAJ TAKŻE: W wakacje znowu będzie można jeździć pociągiem do Zakopanego.

Kartę otrzymają także dzieci w wieku do 18. roku życia, w tym przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na wniosek dyrektora placówki, jeżeli ich rodzice nie wystąpią z wnioskiem o wydanie dla nich Karty.

Jak składać wnioski?

Wnioski można składać w wersji papierowej i elektronicznej.

Aby wypełnić wniosek w formie elektronicznej należy zalogować się na stronie kk.krakow.pl Jednak taki wniosek mogą składać jedynie osoby, które posiadają numer PESEL. Do złożenia wniosku elektronicznego nie jest potrzebny podpis elektroniczny.

Osoby nie posiadające numeru PESEL składają wnioski w formie papierowej.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez osobę niezameldowaną na pobyt stały w Krakowie warunkowany jest potwierdzeniem rozliczenia PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej w Krakowie, ze wskazaniem Krakowa jako miejsca zamieszkania.

Dużo chętnych osób

Według szacunków z programu może skorzystać nawet 300 tysięcy mieszkańców. Karta wydawana będzie w Punktach Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie oraz w niektórych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa.

Koszty związane z wdrożeniem programu i wydawaniem Kart w 2018 roku oszacowano na 3,3 mln zł.

Działania te powinny spowodować, że Kraków stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla obecnych oraz przyszłych mieszkańców. Jednocześnie program może przyczynić się do wzrostu liczby mieszkańców korzystających na co dzień z komunikacji miejskiej, a co za tym idzie spadku liczby osób korzystających z samochodów oraz emitowanych w związku z tym zanieczyszczeń. Program powinien działać stymulująco na różne elementy życia społeczności lokalnej i dać możliwość rozwoju w znacznie szerszym niż tylko finansowym sensie – uważa prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, jak podaje krakow.pl.

Będziesz kozystać z Karty Krakowskiej?