Mieszkańcy Zabierzowa nie chcą rozbudowy Balic!

0
951

fot: źródło

Mieszkańcy Zabierzowa sprzeciwiają się rozbudowie portu lotniczego znajdującego się na Balicach. Aby nie były to tylko puste słowa bez pokrycia, postanowili zaapelować do ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, prosząc o zmianę decyzji dotyczącą zatwierdzenia planu inwestycyjnego dla portu lotniczego.

Mieszkańcy jednogłośnie uważają, że rozbudowa Balic nie ma najmniejszego sensu – szczególnie, że sprawa budowy nowego pasa startowego nadal nie została rozstrzygnięta. Skoro jedna z „otwartych” spraw nie doszła do skutku, to podejmowanie kolejnej, wielkiej decyzji, jest całkowicie nie na miejscu. Najpierw trzeba uporządkować bieżące sprawy, których plany zostały wcielone w życie, a dopiero potem myśleć nad kolejnymi. W liście otwartym, który mieszkańcy Zabierzowa wystosowali do ministra, zamieszczono następujące roszczenia: zmiana decyzji lub debata publiczna, której tematem głównym będzie owa inwestycja, która – jak sami podkreślają – przyniesie pozorne korzyści. Jak pisze Grzegorz Skowron z krakow.naszemiasto.pl – „Według przeciwników rozbudowy lotniska, jej skutkiem będzie większa emisja zanieczyszczeń i hałasu.  A sam nowy pas startowy wymusi wyznaczenie nowej strefy ograniczonego oddziaływania lotniska, w której znajdą się domy będące dziś poza takim obszarem. Ich właściciele będą żądać odszkodowań za utratę wartości swoich nieruchomości.” Okazuje się, że na całą budowę przeznaczono około 1 mld zł! Za tę kwotę – jak sami podkreślają w swoim liście – „możliwe jest zbudowanie nowego lotniska pozbawionego wszystkich ograniczeń bieżącej lokalizacji i bez negatywnego wpływu na mieszkańców Krakowa oraz okolicznych miejscowości”. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Zabierzowa buntują się przeciwko tej inwestycji.

fot: źródło

Przeczytaj: Znamy decyzję sądu w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu!

List otwarty mieszkańców Zabierzowa do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, prezentuje się następująco:

List Otwarty

Sz. P. Andrzej Adamczyk

Minister infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze,

Ze zdumieniem przyjęliśmy, wiadomość iż zatwierdził Pan Plan Generalny dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. krakowskiego lotniska w sytuacji, kiedy nie została rozstrzygnięta kwestia budowy nowej drogi startowej – zwłaszcza, że obecnie toczy się postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. . Jest to sytuacja wręcz niepokojąca, kuriozalna tym bardziej, tym bardziej, że w piśmie z dnia 22 marca 2018 r. znak DL.I.470.151.2018.MP.2 pisze Pan, że MPL Kraków-Balice Airport jest spółką handlową , na rozwój której nie ma Pan wpływu.

Pańska decyzja jest o tyle nie zrozumiała dla mieszkańców, że nie została uzgodniona z władzami miasta Krakowa. Zadziwia tak znaczna rozbudowa portu i tak znaczne (w perspektywie) planowane powiększenie ilości podróżnych w sytuacji, kiedy lotnisko znajduje się niespełna 10 km od zabytkowego zespołu Krakowa (klasa “zero”) wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to niezgodne z międzynarodowymi trendami, ogromnie krótkowzroczne, polega na angażowaniu publicznych środków w coś, co w niedalekiej przyszłości będzie musiało być poważnie ograniczane. Czujemy się w obowiązku poruszyć ten temat na forum publicznym gdyż w interesie mieszkańców Krakowa i przyszłych pokoleń jest to, w którym kierunku będzie rozwijał się Kraków. Dziś słyszymy bardzo wyraźny głos mieszkańców, którzy protestują przeciwko dalszej zabudowie Krakowa i zwracają uwagę na aspekty ekologiczne, a nie da się ukryć, że rozbudowa portu lotniczego wpłynie negatywnie na stan środowiska (zanieczyszczenie powietrza i wód opadowych), jak i zdrowia mieszkańców. .. Jaki jest więc pomysł na dalszy rozwój miasta? Jest logiczne, że wobec narastającej migracji ze wsi i małych miejscowości do dużych ośrodków miejskich, miasta – w tym szczególnie Kraków będą się rozrastać. Ze strategicznego punktu widzenia dalsze inwestycje w rozbudowę lotniska w Balicach wobec deficytu terenów pod inwestycje mieszkaniowe są pozbawione sensu i co więcej narażają podatnika na straty wymierne i niewymierne.

Chcielibyśmy Panu przypomnieć , że już w roku 2017 lotnisko generowało ponad 90 ton pyłu PM 10 tyle samo pyłu PM 2.5 a tlenku węgla o trzy rzędy wielkości więcej – w załączeniu dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zabierzów 1 gdzie podano dokładne wartości emisji zanieczyszczeń przez lotnisko. Plan generalny zakłada zwiększenie dwukrotne ruchu na lotnisku w Balicach co przełoży się odpowiednio także na emisję zanieczyszczeń. Dziś Kraków bezskutecznie walczy ze smogiem , jak to się ma do planów rozbudowy ? Czy ktokolwiek konsultował to z mieszkańcami Krakowa, czy może uważa Pan , że trzeba postawić ich przed faktem dokonanym? Czy Pan ma świadomość, że niemal co drugie dziecko w Krakowie cierpi na różnego rodzaju schorzenia dróg oddechowych albo alergie i ta liczba rośnie ?

Z przykrością stwierdzamy, że osobom ustalającym plan generalny zabrakło elementarnej wiedzy na temat planowania strategicznego bo w przeciwnym razie dostrzeżono by, że rozwój lotniska w Balicach jest z góry narażony na wiele przeciwności – dla MPL Kraków Balice olbrzymie odszkodowania a dla mieszkańców okolicznych miejscowości nieakceptowalny wzrost hałasu. Poza tym położenie lotniska i niedostępność terenu dla kolejnych inwestycji nie pozwoli na bezproblemową jego rozbudowę w przyszłości. Zaplanowane działania przyniosą pozorne korzyści i to tylko krótkoterminowo dla MPL Kraków Balice. Stracą na tym na koniec sami mieszkańcy Krakowa, którzy dziś duszą się w smogu oraz mieszkańcy aglomeracji krakowskiej, którzy za kwotę kilku miliardów złotych (istniejące i planowane wydatki) otrzymają lotnisko, które nie jest przyjazne dla pasażera. Prosimy w imieniu mieszkańców Krakowa i okolic o rewizję stanowiska. Planowany wydatek 1 miliarda złotych – być może nawet z pieniędzy podatników, jest nie do zaakceptowania. Za kwotę tą możliwe jest zbudowanie nowego lotniska pozbawionego wszystkich ograniczeń bieżącej lokalizacji i bez negatywnego wpływu na mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości lub dofinansowania słusznego projektu CPK. Prosimy o rewizję Pana stanowiska albo przynajmniej debatę publiczną gdyż zatwierdzony Plan Generalny nie został poddany kompleksowej ocenie wszystkich organów ale przede wszystkim mieszkańców Krakowa, którzy mają prawo do wypowiedzenia się czy prywatna spółka może tak mocno i za tak wysoką cenę ingerować w ich życie.

Otrzymują:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Gminy Zabierzów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

Info: krakow.naszemiasto.pl

fot: źródło

Sprawdź: f7wroclaw

A Wy? Co uważacie o przebudowie Balic? Podzielacie opinię mieszkańców Zabierzowa? A może chcielibyście, aby lotnisko zostało przebudowane? Koniecznie dajcie znać!

Nie wiesz, jak ruszyć z biznesem? Dowiedz się! Kliknij tutaj: klik.