Misteria Paschalia – festiwal Wielkiego Tygodnia

0
673
źródło: krakow.pl

Festiwal Misteria Paschalia to wydarzenie poświęcone muzyce dawnej. Od 2004 roku odbywa się w Krakowie cyklicznie w Wielkim Tygodniu. Podczas festiwalu można usłyszeć rzadko wykonywane dzieła muzyki klasycznej z epok od średniowiecza, przez renesans i barok, po wczesny klasycyzm. Misteria Paschalia 2019 odbędą się w Krakowie w dniach 15-22 kwietnia.

Festiwal Misteria Paschalia to wielu wykonawców w wielu miejscach i wiele utworów muzyki klasycznej, zarówno tej świeckiej, jak i sakralnej. Program wydarzenia podzielony będzie na dwa pasma, z których pierwsze – Vanità („marność”) – poświęcone jest wydarzeniom Pasji, rozważaniom nad Męką Chrystusa i oczekiwaniu na Zmartwychwstanie. Nazwa drugiego pasma to zaś Sensibilità. Ta część odwoła się do zmysłowości i intymności, zarówno tej doświadczanej w kontakcie z Bogiem, jak i w kontemplacji abstrakcyjnej muzyki instrumentalnej. Wiele z koncertów odbędzie się w kościołach, ale będą i takie, które wybrzmią w doskonałej akustyce Centrum Kongresowego ICE, jak na przykład koncert: „Miserere mei, Deus”, czy słynny: „Festa Napoletana”, kończący festiwal.

Szczegółowy program koncertów można znaleźć na stronie festiwalowej.

Ale Misteria Paschalia to nie tylko koncerty, ale wydarzenia towarzyszące, między innymi wykłady. W Wielki Wtorek, 16 kwietnia, o godz. 17.00 w restauracji Fiorentina będzie można posłuchać o rorantystach, włoskich muzykach i kompozytorach na polskich dworach, Marco Scacchim i włoskiej perspektywie związków kulturalnych między Polską a Włochami. Wykład wygłosi dr Dinko Fabris, wykładowca Università degli Studi della Basilicata w Materze.

Z kolei w Niedzielę Palmową, 14 kwietnia Kraków Miasto Literatury UNESCO i festiwal Misteria Paschalia zapraszają na godzinę 17:00 do księgarni De Revolutionibus na rozmowę Magdaleny Barbaruk z Dariuszem Czają. Tematem rozmowy będzie napięcie, które rodzi się między misterium a historią, między postacią wyprofilowaną przez tekst ewangeliczny a postacią rzeczywistą, między tym, w co wierzymy, a tym, co wiemy lub wiedzieć powinniśmy.

Wstęp na wszystkie wydarzenia towarzyszące festiwalu jest bezpłatny.

Zobacz również: My z ZMP – komunistyczna rewia

Nie wiesz, jak ruszyć z biznesem? Dowiedz się! Kliknij tutaj: klik.