Zasady bezpłatnej komunikacji miejskiej w Krakowie

0
683

fot: źródło

W minionym tygodniu, aż dwa dni (i to pod rząd!) obowiązywała bezpłatna komunikacja miejska. Oczywiście – jak łatwo się domyślić – wszystko to przez wszechobecny smog, którego stężenie już dawno przekroczyło jakiekolwiek normy.

Fakty są przerażające, ale niestety, takie są realia. Po raz kolejny, ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa postanowiło wprowadzić darmową komunikację w poniedziałek, 21 stycznia, a także we wtorek, 22 stycznia. Bezpłatny przejazd obowiązuje od godziny 00:00 do godziny 24:00 dla wszystkich pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie. Jednak jakie są zasady bezpłatnej komunikacji w czasie smogu? Okazuje się, że równocześnie muszą zostać spełnione dwa warunki – w dwóch dowolnych, ośmiogodzinnych przedziałach, stężenie trujących pyłów PM10 musi przekroczyć:

  • 100 µg/m3 na powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc.
  • 100 µg/m3 na powierzchni miasta równej lub większej niż 50 proc.

Decyzję o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji podejmuje się w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ponadto, jak informuje Urząd Miasta Krakowa: „Nawet jeśli faktyczny pomiar średniego stężenia dobowego będzie mniejszy od założonego, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy. Kiedy codzienna prognoza jakości powietrza IMiGW na następną dobę nie wskaże prawdopodobieństwa przekroczenia średnich poziomów stężeń pyłów PM10, a średnia pomiarów ze wszystkich stacji pomiarowych łącznie, zlokalizowanych na terenie Krakowa, wskaże w następnej dobie przekroczenia pyłu PM10 z godziny 3.00 powyżej 150 μg/m3, wprowadzone zostaną, począwszy od uruchomienia pierwszych kursów rannych autobusów lub tramwajów, do godziny 24.00 tego dnia, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących. W przypadku awarii jednej lub kilku stacji pomiarowych skutkującej niemożnością wyliczenia średniej ze wszystkich stacji z godziny 3.00 stężeń pyłu PM10, użyte będą wyniki z pozostałych stacji.” Jak możemy się łatwo domyślić, w okresie jesienno-zimowym, stężenie smogu będzie dużo większe, a co za tym idzie – coraz częściej będziemy korzystali z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Nie jest to jednak powód do radości…

fot: źródło

Przeczytaj: Mieszkańcy Zabierzowa nie chcą rozbudowy Balic!

Jak widać, nasze miasto bardzo często spełnia „warunki”, które upoważniają nas, pasażerów, do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Wierzę jednak, że zamiast darmowego przejazdu, każdy z nas wolałby zapłacić za swój bilet i mieć pewność, że nie truje się powietrzem, które cały czas wdycha…

Nie wiesz, jak ruszyć z biznesem? Dowiedz się! Kliknij tutaj: klik.